Deze website is er voor iedereen die vragen heeft over het ambtenarenrecht. Wij zullen op deze website meer informatie geven bij :

  • ambtenarenrecht algemeen
  • Ontslagrecht ambtenaren
  • arbeidsrecht ambtenaren

Heeft u een juridische vraag, dan kunt u hem op deze website vrijblijvend stellen! Vul daarvoor ons juridisch advies formulier in en een advocaat neemt vrijblijvend contact met u op!

Rechten en plichten van een ambtenaar

Een ambtenaar valt wegens het aangaan van een arbeidscontract bij een overheidsinstelling onder het ambtenarenrecht wegens de ambtelijke rechtspositie. Dit betekent dan ook dat als u als ambtenaar in dienst komt, conform de functie eisen, het gevraagde opleidingsniveau en ervaring wordt ingeschaald in een salarisschaal met verschillende onderliggende salaris trappen. Deze zijn door de Rijksoverheid voor ambtenaren opgesteld om zo een stimulerend en evenredig salaris beleid te voeren. Per jaar werken zal de ambtenaar dan ook automatisch een trede of mogelijk een salarisschaal om hoog gaan. Wilt u dan ook weten wat u rechten en plichten als ambtenaar zijn, schakel dan een advocaat ambtenarenrecht in. Daarnaast kan het zijn dat u te maken krijgt met ziekte of ontslag. Wat zijn dan uw rechten als ambtenaar?

WULBZ en WIA voor ambtenaar

Het kan voorkomen dat u als ambtenaar ziek wordt. Dit betekent dat u deels of geheel arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever is verplicht om u minimaal 70% van uw loon tot op twee jaar door te betalen conform de WULBZ. Het is echter ook dat door uw werkgever voor u als ambtenaar passend werk moet worden gevonden binnen de overheidsinstelling passend bij de capaciteiten van u als zieke ambtenaar. U bent ziek echter mogelijk deels arbeidsgeschikt en daarom moet voor u conform de Wet Verbetering Poortwachter actief naar ‘aan”gepast werk door uw werkgever worden gezocht. Bent u echter langdurig ziek dan heeft uw werkgever de mogelijkheid om u na twee jaar te ontslaan indien het UWV daarmee akkoord gaat. Dan heeft u recht op een WIA uitkering.

Aanvullende regelingen bij ziekte

Indien u als ambtenaar ziek bent dan krijgt u na uw ontslag een WGA uitkering. Over het arbeidsgeschikte deel moet u echter zelf inkomen genereren waarnaast het UWV over het arbeidsongeschikte deel 70% van het laatst verdiende inkomen bijlegt. Deze uitkering krijgt u een aantal maanden afhankelijk van uw leeftijd en arbeidsgeschiedenis bij de overheidsinstelling. Na de WGA uitkering heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Het verschil zit in de hoogte van uitkering op basis van uw geleverde prestatie als zieke. Bent u 60% arbeidsongeschikt dan betekent dit dat u 40% arbeidsgeschikt bent. Genereert u daarvan 50% of meer zelf inkomen dan wordt u beloond doordat u 70% loon over 60% van uw loon ontvangt. Werkt u echter minder dan 50% van wat u kunt dan legt het UWV 70% over 60% van het minimum inkomen bij. Dit betekent dat u dan er behoorlijk op achter uitgaat.

Ontslag voor ambtenaar

Als ambtenaar heeft u veel rechten aangezien u een ambtelijke rechtspositie heeft en daarmee bescherming heeft conform het ambtenarenrecht. Dit betekent dat indien een ambtenaar ontslagen gaat worden, er ondanks de reden van ontslag een ontslag procedure in gang moet worden gezet. Dit betekent dat u bij een onverhoopt beoogd ontslag binnen zes weken bezwaar kunt maken op de ontslagprocedure. Wordt dit niet gehonoreerd dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan waarna u daarna binnen zes weken eveneens in hoger beroep kunt gaan. Dit dient u voor het UWV tevens te doen aangezien u uw ontslag als ambtenaar altijd dient aan te vechten. Doet u dit niet dan kunt u mogelijk uw rechten verliezen op een WW uitkering alsmede een speciale ambtenaren aanvullende uitkering.

Aanvullende regeling bij ontslag

Het kan zijn dat u als ambtenaar na een ontslag procedure ontslagen wordt, dan valt u terug op een WW uitkering. Het is echter zo dat u gedurende de WW uitkering een aanvulling krijgt op de WW waarmee u in plaats van 70% tot het volledige salaris door betaald krijgt. Loopt uw WW uitkering af dan heeft u daarna nog een periode recht op 70% van uw laatste verdiende loon. De duur van deze periode is uiteraard afhankelijk van het aantal dienst jaren dat u als ambtenaar heeft gewerkt alsmede wat uw leeftijd is. Wilt u dan ook weten wat uw rechten als ambtenaar in geval van ontslag zijn, schakel dan een advocaat ambtenarenrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op