Omdat een ambtenaar van de ambtelijke rechtspositie geniet, kan een ambtenaar wegens het ambtelijke ontslagrecht niet zomaar ontslagen worden. De ambtenaar heeft vele rechten en staat dan in een ontslag procedure gewoonlijk ook sterk. Wat als het nu wel tot een onverhoopt ontslag komt waar heeft de ambtenaar conform het ontslagrecht nog recht op? En hoe zit het met ontslag tijdens een ziekte van een ambtenaar. Belangrijke vragen uiteraard. Krijgt u als ambtenaar te maken met een dreigend ontslag, neem dan altijd een advocaat ontslagrecht in de arm om zo uw belangen optimaal uit te nutten. Onze advocaten voor ambtenarenrecht willen graag uw belangen behartigen.

Ontslagprocedure voor een ambtenaar

Het ambtenaren ontslagrecht geeft aan dat er ongeacht de reden van ontslag een ontslag procedure in gang moet worden gezet opdat ook de belangen van de ambtenaar worden gerespecteerd. Dit heeft juist te maken met de ambtelijke rechtspositie van de ambtenaar. De ambtenaar kan drie maal ingaan tegen het ontslagbesluit:

  • de ambtenaar tekent bezwaar aan tegen het beoogde ontslag en dat moet binnen zes weken nadat het ontslag is aangezegd;
  • wordt het bezwaar afgekeurd dan kan binnen zes weken de ambtenaar in beroep gaan tegen die uitspraak;
  • wordt het beroep afgekeurd dan kan binnen zes weken de ambtenaar in hoger beroep gaan.

U ziet de ambtenaar moet een lange ontslag procedure doorlopen, voordat de ambtenaar werkelijk uit zijn ambtelijke rechtspositie gezet kan worden.

Ontslag voor een zieke ambtenaar

Wordt een ambtenaar ziek en de overheidsinstelling wil de zieke ambtenaar ontslaan, dan kan dit niet omdat de werknemer ziek is. De Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte schrijft namelijk voor dat de werkgever 70% van het allerlaatst verdiende loon tot op twee jaar moet doorbetalen. Daarnaast geldt volgens de Wet Verbetering Poortwachter eveneens dat de werkgever gepast of aangepast werk moet vinden voor de zieke werknemer indien deze deels nog kan werken. Zodoende blijft de zieke ambtenaar betrokken bij de werkzaamheden en taken binnen de organisatie. Pas na twee jaar loon door betaling kan vervolgens de ontslagprocedure in gang worden gezet.

Wettelijk inkomen bij ontslag ambtenaar

Komt het tot een ontslag door schuld van de werkgever? Dan heeft de ambtenaar recht op een ontslagvergoeding. Daarnaast heeft de ambtenaar recht op een aantal uitkeringen:

  • de ambtenaar heeft net als ieder ander gewerkte Nederlander recht op een WW uitkering. Deze bedraagt 75% van het laatstelijk verdiende loon echter neemt na twee maanden af tot 70%;
  • de aanvullende ambtenaren uitkering zorgt ervoor dat de ambtenaar wordt aangevuld tot het laatste verdiende loon zolang de WW wordt verstrekt;
  • de aansluitende ambtenaren uitkering geeft na de WW uitkering de ambtenaar nog een uitkering van 70% van het lalleraatst verdiende loon. De duur hiervan is afhankelijk van de leeftijd en hoelang de ambtelijke aanstelling heeft geduurd.

Advocaat voor ambtenarenrecht

Uiteraard is het onontbeerlijk dat u tijdens het aangaan van een ontslagprocedure een advocaat voor ambtenarenrecht in de arm neemt, omdat ook uw belangen goed vertegenwoordigd moeten zijn. Als ambtenaar moet u ervoor zorgen dat indien u werkelijk wordt ontslagen dat uw financiele omstandigheden gewaarborgd zijn. Daarnaast dient de ontslagprocedure voor een ambtenaar volgens de ambtelijke rechtsregels te gaan. U doet er als ambtenaar dan ook goed aan om een advocaat voor het ambtenarenrecht te nemen, om u juridisch adequaat bij te staan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op