Om begrip te krijgen van de rechten en plichten behorende bij de ambtelijke rechtspositie volgt u een cursus ambtenaren recht. Een ambtenaar is namelijk een belangrijke functie welke middels een aanstelling bij overheids besluit in werking wordt gesteld. De ambtenaar dient zich dan ook te houden aan het ambtenarenrecht en dus is het noodzakelijk dat de nieuw aangestelde ambtenaar een cursus ambtenarenrecht volgt. Zodoende weet u als ambtenaar precies met welke rechten en plichten u als ambtenaar te maken heeft. U heeft namelijk als ambtenaar een verantwoordelijke baan en dus dient u middels de cursus ambtenarenrecht compleet over uw verantwoordelijkheden ingelicht te worden.

Verantwoordelijke functie als ambtenaar

Als ambtenaar dient u de burger in dienst van de overheids instelling. U moet dan ook weten hoe u in het contact met burgers om moet gaat met situaties. U heeft een verantwoordelijke functie als ambtenaar en dus dient u op de hoogte te zijn van omgangs vormen voor ambtenaren, echter binnen de rechten en plichten zoals die door het ambtenaren worden opgelegd. Het is dan van belang dat u als ambtenaar weet hoe u moet reageren zowel tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten. U heeft namelijk als ambtenaar een voorbeeld functie voor de rest van de maatschappij. Dit betekent dat u te allen tijde naar behoren moet optreden en gedragen.

Ambtenarenrecht en ontslag

Een belangrijk aspect binnen de cursus ambtenarenrecht zijn de regels betreffende het ontslaan van een ambtenaar. Omdat de ambtenaar een rechtspositie door aanstelling heeft verworven mag de ambtenaar namelijk niet zomaar worden ontslagen. De ambtenaar heeft plichten maar ook rechten in deze. Via de cursus ambtenarenrecht krijgt u dan ook uitvoerige informatie omtrent wat u kunt doen indien u als ambtenaar ongewild in aanraking komt met een dreigend ontslag. Ook u kunt met een cursus ambtenarenrecht krijgt u inzicht in hoe u als ambtenaar op een professionele manier moet gedragen passend bij de ambtelijke functie. Informeer naar de cursus ambtenarenrecht bij de advocaat voor ambtenarenrecht.

Ambtenarenrecht en ziekte

Uiteraard kan het zijn dat de ambtenaar ziek wordt. Dan wordt de ambtenaar uiteraard door de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte beschermd. Daarbij dient de overheids instelling minimaal 70% van het bruto maandloon voor twee jaar door te betalen indien de ambtenaar niet beter wordt. De werkgever dient daarnaast naar gepast werk te zoeken binnen de overheids instelling aangezien een zieke ambtenaar mogelijk deels nog wel kan werken. Na de doorbetalings periode van twee jaar kan de overheids instelling dan met de procedure voor ontslag van de werknemer aanvangen. Met de cursus ambtenarenrecht wordt ook u compleet geinformeerd omtrent uw rechten en plichten als ambtenaar.

Cursus ambtenarenrecht verheldert

U heeft als ambtenaar met de ambtelijke rechtspositie vele rechten en plichten. Die rechten en plichten zijn vastgelegd binnen het ambtenarenrecht en daarmee kunt u dan ook naar verwijzen indien u het niet eens bent met een mogelijk besluit. Tegen alle overheids besluiten kunt u namelijk in bezwaar, beroep en hoger beroep gaan om zo uw gelijk te halen. Wilt u ook weten hoe een cursus ambtenarenrecht uw rechten en plichten kan verhelderen, neem dan contact op met de advocaat voor ambtenarenrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op