Wat is wachtgeld?

In Nederland bestaat wachtgeld, dat is een toelage voor onder andere bestuurders en politici. Wachtgeld wordt uitgekeerd wanneer er uit functie wordt getreden, vrijwillig of onvrijwillig. Onvrijwillig door bijvoorbeeld een ontslag of bij politici wanneer het verkiezingsmandaat beëindigd is. Met mandaat bedoelen we de bevoegdheid om namens iemand anders te handelen. Er worden hier geen bevoegdheden aan degene toegekend die uit naam van een ander handelde. Ook kan er wachtgeld worden uitgekeerd wanneer iemand naar een andere functie gaat en daar nog op wacht, ook kan iemand in afwachting zijn van een andere baan of bijvoorbeeld wanneer iemand wacht op het pensioen. Tot 2001 kreeg een semi ambtenaren ook wachtgeld. Een semi ambtenaar werkt bij een bedrijf die niet officieel bij de overheid hoort maar wel tot semi overheidsorganisatie is benoemd bijvoorbeeld werknemers van ziekenhuizen of woningbouw stichtingen.
De benaming wachtgeld is wat ouderwets, vroeger konden ambtenaren in principe niet ontslagen worden. Wanneer de ambtenaar vroeger geen werkzaamheden meer kon uitvoeren en hij moest wachten op een nieuwe functie kreeg de ambtenaar wachtgeld.

Wel of geen wachtgeld?

In sommige gevallen staat ter discussie of wachtgeld uitgekeerd moet worden, bijvoorbeeld wanneer er maar en zeer kort dienstverband is geweest of wanneer iemand uit zijn functie is gestopt om daarna geheel ander werk te doen, bijvoorbeeld op vrijwillige basis. Op deze manier wordt er dus geprofiteerd van het wachtgeld en dat is officieel niet de bedoeling.
De regeling voor het wachtgeld is voor ambtenaren te vergelijken met een werkloosheidsuitkering voor mensen die geen ambtenaar zijn. Maar het verschil is dat wanneer je geen ambtenaar bent en ontslag neemt, je geen recht hebt op een uitkering. Wanneer je ontslag neemt als je ambtenaar bent zoals een politici, heeft diegene in de meeste gevallen recht op wachtgeld.

Juridisch Advies

Indien u vragen heeft omtrent wachtgeld dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de advocaat voor ambtenarenrecht. De advocaat voor ambtenarenrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies waarmee u verder kunt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op