Als ambtenaar kunt u niet zo maar ontslagen worden aangezien u van de ambtelijke rechtspositie geniet en bescherming krijgt. Het ontslaan van een ambtenaar gaat volgens vele procedures aangezien de ambtenaar vele rechten heeft. Toch kan het zijn dat er redenen zijn dat een ambtenaar toch ontslagen kan worden. Hoe verloopt dan de procedure om tot een ontslag van een ambtenaar te komen, daaraan zijn uiteraard regels aan verbonden opgelegd door het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Om als ambtenaar ook de juiste juridische assistentie te verkrijgen schakelt u daartoe een advocaat voor ambtenarenrecht in zodat ook uw belangen als ambtenaar optimaal vertegenwoordigd zijn.

Procedure voor ontslag ambtenaar

Zodra een overheids instelling een ambtenaar dreigt te ontslaan dan dienen daarbij regels voor ambtenaren gevolgd te worden. Ondanks de reden tot ontslag, kan niet van de ontslag procedure voor ambtenaren afgeweken worden. Na het aangezegde ontslag heeft de ambtenaar in eerste instantie zes weken de tijd op bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen ontslag. Wordt hier niet positief op gereageerd dan kan de ambtenaar in kwestie binnen zes weken in beroep gaan. Dit kan nog een keer worden herhaald omdat de ambtenaar wederom zes weken de tijd heeft om in hoger beroep te gaan. Het is in het eigen belang van de ambtenaar om alle gelegenheid te nemen om tegen het voorgenomen ontslag in te gaan, omdat het mogelijk effect heeft voor een latere uitkering.

Vergoeding ambtenaar bij ontslag

Omdat de ambtenaar een relatief ongewone positie heeft ten opzichte van gewone werkende burgers, valt een ontslagvergoeding begrijpelijkerwijs hoger uit dan standaard te verwachten valt met de Kantonrechtersformule. Dit heeft ook te maken omdat een ontslagen ambtenaar in een zeer lastige positie komt waarbij de ambtenaar niet weer een baan binnen het ambtelijke apparaat verwerft. Is de ontslag schuld aan de overheids instelling zelf te wijten, dan kan de ambtenaar rekening houden met een niet geringe schadeloosstelling in de vorm van een gouden handdruk. Om ook als ambtenaar met dreigend ontslag uw belangen goed te beschermen schakelt u de advocaat voor het ambtenarenrecht in.

WULBZ voor ambtenaar

Zodra de ambtenaar ziek wordt, dan wordt de ambtenaar beschermd door de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte. De WULBZ stelt dat de werknemer bij ziekte minimaal 70% van het laatst verdiende loon tot op twee jaar krijgt doorbetaald. In die periode mag de werkgever de werknemer niet ontslaan wegens de ziekte. Daarnaast heeft de werkgever de verplichting om binnen de organisatie van de overheids instelling gepast of aangepast werk te vinden zodat de zieke bij het arbeidsproces betrokken blijft. Dit is uiteraard wel afhankelijk van of de zieke ambtenaar voldoende krachten heeft om het aangepaste werk uit te voeren. Na twee jaar loon door betaling kan de ambtenaar in principe ontslagen worden, echter dient dan wederom met ontslag procedures voor ambtenaren rekening te worden gehouden.

Ambtenaren uitkering

Wordt de ambtenaar alsnog ontslagen, dan heeft de ambtenaar recht op een WW uitkering. Omdat de ambtenaar uit de ambtelijke rechtspositie komt geniet de ambtenaar aanvullende rechten ten aanzien van uitkeringen.

  • de ambtenaar ontvangt de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon, en dat loopt terug naar 70%;
  • met de aanvullende ambtenaren uitkering ontvangt de ambtenaar boven op de WW een extra uitkering zodat gedurende de WW periode de ambtenaar hetzelfde loon heeft als voor het ontslag;
  • met de aansluitende ambtenaren uitkering ontvangt de ambtenaar na de WW uitkering nog 70% van het laatst verdiende loon. De duur hiervan is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en de leeftijd van de ambtenaar. Laat u dan ook informeren door een ambtenarenrecht advocaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op