Bij ontslag heeft de ambtenaar recht op een hoge ontslagvergoeding. Een ambtenaar mag wegens zijn ambtelijke rechtspositie niet zomaar ontslagen worden. Komt het echter wel zover dan dient de ambtenaar ook een niet geringe ontslagvergoeding te verkrijgen ter compensatie van loonderving maar ook voor reputatiederving. Het is namelijk niet zomaar iets dat een ambtenaar bij reorganisatie uit zijn ambtelijke rechtspositie wordt gezet. Let wel bij reorganisatie is de werkgever verplicht om een herplaatsings procedure te starten voordat de ontslagprocedure in gang wordt gezet. Om ook uw belangen optimaal te vertegenwoordigen is het van belang dat u een advocaat voor ambtenaren recht benadert.

Ambtelijke rechtspositie

Een aangestelde ambtenaar heeft een speciale functie waarvoor middels het arbeidscontract een ambtelijke rechtspositie wordt gecreëerd. Daartoe wordt een natuurlijk persoon aangesteld in een openbare betrekking met als doel een overheidstaak te vervullen. Indien het dan echter komt tot een ontslag – mogelijk door reorganisatie in slechte tijden – dan dient de ambtenaar een ontslagvergoeding te verkrijgen voor de loonderving. Omdat de ambtenaar bij ontslag eveneens uit de ambtelijke rechtspositie wordt gezet heeft dit uiteraard impact in het aanzien van de ontslagen ambtenaar alsmede wordt het lastig om op een later moment wederom een functie als ambtenaar te vinden. Het is dan ook duidelijk dat de ontslagen ambtenaar een niet geringe ontslagvergoeding mag verwachten.

Ontslagprocedure voor ambtenaar

Om een ambtenaar uit de ambtelijke rechtspositie te zetten, dient ongeacht de reden van ontslag een ontslag procedure ingang te worden gezet. Het is namelijk niet niks dat een ambtenaar uit zijn ambtelijke rechtspositie wordt gezet en dus dienen de spelregels voor ambtenaren recht gevolgd te worden. De ambtenaar heeft dan drie maal recht om in te gaan tegen de ontslag beslissing in de bezwaar, beroep en hoger beroep fase, elk zes weken durend. Onderdeel van de onderhandelingen van ontslag is dan uiteraard de hoogte bepaling van de ontslagvergoeding voor de ambtenaar. Om ook uw belangen goed vertegenwoordigd te hebben en een goede ontslagvergoeding te verkrijgen is het van belang om juridische ondersteuning te verkrijgen in de vorm van de advocaat voor ambtenaren recht.

Geen kantonrechtersformule

De ambtenaar wordt uit zijn ambtelijke rechtspositie gezet. Voor gewone werknemers wordt voor de bepaling van de ontslagvergoeding gewoonlijk de kantonrechtersformule gevolgd. Omdat de ambtenaar een zeer speciale functie bekleed en het niet te verwachten valt dat de ontslagen ambtenaar een nieuwe ambtelijke functie verkrijgt dient de ambtenaar een extra hoge ontslagvergoeding te ontvangen. Daarnaast geldt dat de ambtenaar een wel zeer speciale functie bekleed in dienst van de overheid en dus zal de compensatie voor loonderving maar ook reputatiederving niet gering zijn. De advocaat voor ambtenaren recht behartigt uw belangen zodat u de beste ontslagvergoeding kunt verwachten.

Uitkeringen ambtenaar

Is de ambtenaar werkelijk ontslagen dan moet de ambtenaar op zoek naar ander werk. Omdat de ambtenaar in een wel zeer speciaal werkgebied heeft gewerkt is het dan ook de vraag of de ambtenaar snel een nieuwe functie werkelijk kan vinden. Om dit te compenseren heeft de ambtenaar naast de ontslagvergoeding en WW recht op een aanvullende en een aansluitende WW uitkering, waarmee de financiële situatie van de ambtenaar enigszins worden gecompenseerd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op