Wat is een ambtenaar?

Wat een ambtenaar is staat precies beschreven in de Ambtenarenwet. Een ambtenaar is iemand die in de openbare dienst werkt. Op diverse manieren kun je ambtenaar worden, bijvoorbeeld wanneer je werkt bij de politie, een waterschap of een gemeente. Als ambtenaar word je aangenomen door iemand die daar bevoegd voor is. Een bevoegde is bijvoorbeeld een provincie of een gemeente. Maar dit kan ook een onderdeel van de overheid of de politie zijn. Ambtenaren vallen niet onder het arbeidsrecht zoals werknemers van andere bedrijven. Er is een aparte wet voor ambtenaren, het zogenoemde ambtenarenrecht. In 2020 komt er een nieuwe Ambtenarenwet. In deze Ambtenarenwet zal beschreven staan dat een ambtenaar een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever van de overheid.

Welke rechten heeft een ambtenaar?

In vergelijking met een werknemer van een bedrijf welke niet van de overheid is, bestaan er hogere eisen voor een ambtenaar wanneer het gaat om goed gedrag. Een ambtenaar heeft namelijk een functie waarbij het goede voorbeeld moet worden geven aan andere mensen. Het is ook belangrijk dat een ambtenaar eerlijk en oprecht is, daar worden ook hoge eisen aan gesteld.

Een ambtenaar heeft diverse verplichtingen waar hij zich aan moet houden. Zo moet een ambtenaar verplicht een belofte afleggen en moet hij verplicht informatie die hij te zien krijgt geheim houden. Het is ook niet toegestaan om als ambtenaar geld of cadeaus aan te nemen van andere mensen. Wanneer een ambtenaar naast zijn werk andere werkzaamheden verricht is hij dit verplicht om te melden. Daarnaast is een ambtenaar verplicht om wanneer dat van toepassing is kleding te dragen die behoort tot de functie die hij vervuld. Uiteraard dient een ambtenaar zich te houden aan de regels van de overheidsinstantie waar hij werkzaam is.

De werkgever van een ambtenaar kan in tegenstelling tot een werknemer van een bedrijf alleen, zonder te overleggen met anderen, beslissingen nemen over welke werkzaamheden een ambtenaar uitvoert. Een ambtenaren werkgever hoeft dit dus niet verder te overleggen met de ambtenaar zelf, een werkgever van een bedrijf dient beslissingen wel te overleggen met zijn werknemer.

Een ambtenaren werkgever kan een ambtenaar verplichten om andere werkzaamheden te gaan vervullen binnen zijn functie. Dit moeten echter wel werkzaamheden zijn die passen binnen de functie die de ambtenaar heeft. Wanneer een ambtenaar het niet eens is met de beslissingen die een ambtenaar werkgever heeft gemaakt kan hij hier tegen bezwaar maken. Wanneer een ambtenaar bezwaar maakt tegen een beslissing die de ambtenaren werkgever heeft gemaakt moet hij zich wenden tot het bevoegd gezag, ook wel de werkgever genoemd.
Het bezwaar moet binnen zes weken plaatsvinden, na zes weken is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken.
Er moet een bezwaarschrift gemaakt worden waarin de ambtenaar een motivatie geeft waarom hij bezwaar maakt tegen het besluit. Er moet goed onderbouwd worden waarom bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit. Indien er niet of onvoldoende motivatie is gegeven kan het bezwaar niet in behandeling worden genomen.

Juridisch advies

Heeft u naar aanleiding van dit artikel juridisch advies nodig? Neemt u dan contact op met de advocaat voor ambtenarenrecht. De advocaat voor ambtenarenrecht kan u voorzien van de juiste juridische informatie.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op