Salaris ambtenaar

Als ambtenaar heeft u een ambtelijke rechtspositie, waarmee het salaris aan de bepaalde salarisschalen opgesteld door de Rijksoverheid moet voldoen. Het begin salaris van een ambtenaar is uiteraard afhankelijk van de functie eisen, de hoogte van het opleidingsniveau in combinatie met ervaring. Een ambtenaar met een hogere opleidingseis zit in een hogere schaal, waarnaast in de schaal op basis van de ervaring een ambtenaar eveneens een hogere trede binnen de salarisschaal kan krijgen. Een en ander is dus afhankelijk van het feit hoe goed en geschikt de ambtenaar bij het aannemen nu werkelijk is voor de openstaande functie. Wilt u dan ook weten als potentiële ambtenaar wat uw rechten zijn, schakel dan een advocaat ambtenaren recht in. Heeft u een baan als ambtenaar verworven dan komt u in een systeem terecht waarbij uw persoonlijk behaalde resultaten worden vergeleken met de vooraf gestelde doelstellingen. Op basis daarvan wordt door uw directe baas bepaald hoeveel treden u binnen uw salarisschaal om hoog kunt gaan.

Salaris ambtenaar bij WULBZ

Conform de Wet Uitbreiding Loondoor Betaling bij Ziekte is uw werkgever of overheidsinstantie verplicht om minimaal 70% van uw loon door te betalen voor een periode van twee jaar. Veelal is echter bij een overheidsinstantie daarbij een aanvulling op het loon geregeld dat u gewoonlijk 100% van uw laatst verdiende loon krijgt doorbetaald zodra u ziek bent. Toch is uw werkgever eveneens verplicht om conform de Wet Verbetering Poortwachter actief op zoek te gaan naar “aan”gepast werk binnen de overheidsorganisatie waarbij u ambtenaar bent indien u deels arbeidsongeschikt bent door de ziekte. De overheid gaat er namelijk begrijpelijkerwijs vanuit dat een zieke of deels arbeidsongeschikte werknemer nog deels arbeidsgeschikt is. Daarom is de werkgever verplicht om u gedegen en passend werk te bieden binnen de organisatie om zo alsnog productief te zijn en een positieve bijdrage te leveren.

Salaris ambtenaar bij WIA

De overheidsinstantie waarbij u als ambtenaar in dienst bent heeft u conform de WULBZ twee jaar loon doorbetaald, echter onverhoopt bent u niet hersteld van de ziekte. Na anderhalf jaar kan uw werkgever reeds een aanvraag voor de WIA bij het UWV indienen, waarna na twee jaar bij goedkeuring door het UWV een ontslag kan worden ingewilligd. Dit betekent dat u in de WIA terecht komt. Bij het UWV wordt door de UWV arts uw omstandigheid gecheckt en gecontroleerd om te bepalen hoeveel u arbeidsongeschikt in werkelijkheid bent. Bent u meer dan 80 procent arbeidsongeschikt dan komt u in de IVA oftewel de Regeling Volledig Arbeidsongeschikten. Bent u 20 tot 65 procent arbeidsgeschikt dan komt u in de WGA oftewel Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

Aanvulling WGA uitkering

Om arbeidsongeschikte werknemers en ambtenaren te stimuleren te werken bestaat er de loon gerelateerde uitkering ten tijde van de WGA, alsmede na de WGA is er de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

  • Loongerelateerde WGA uitkering: de eerste twee maanden heeft u recht op 75% van uw laatst verdiende loon, waarna dit afneemt tot 70%. Deze percentages gelden uiteraard over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u 40% arbeidsgeschikt dan moet u dit loon zelf verdienen door salaris uit een baan;
  • Loonaanvullingsuitkering WIA: Na de WGA uitkering heeft u over het arbeidsongeschikte deel recht op 70% van het laatst verdiende loon indien u werkelijk 50% of meer van u kunnen werkt. Bent u 40% arbeidsgeschikt en u werk dus 20% of meer daarvan, dan ontvangt u over de 60% arbeidsongeschiktheid 70% van uw laatst verdiende loon;
  • Vervolguitkering WIA: mocht het UWV echter constateren dat u over het arbeidsgeschikte deel minder dan 50% werkt en dus te weinig inkomen zelf genereert dan wordt de aanvulling op uw inkomen bepaald op basis van het minimum inkomen. U doet er dan ook altijd verstandig aan om 50% of meer van uw kunnen te werken.

Salaris ambtenaar bij ontslag

Het kan zijn dat u als ambtenaar wordt ontslagen, echter daartoe dient uw werkgever wegens uw ambtelijke rechtspositie een “langdurige” procedure tot ontslag in te zetten ondanks de reden van ontslag. Zodra u ontslagen bent dan komt u in de WW. Voor ambtenaren die worden ontslagen bestaan er aanvullende regelingen die ervoor zorgen dat de ambtenaar in inkomen niet drastisch omlaag gaat, aangezien het lastig is om als ambtenaar wederom een functie als ambtenaar te bemachtigen. Enerzijds is er de aanvullende ambtenaren uitkering, waarbij de ambtenaar gedurende een WW uitkering 100% van zijn laatst verdiende loon als inkomen heeft. Is de WW verlopen dan krijgt de ambtenaar een aansluitende uitkering waarbij de ambtenaar nog 70% van het laatst verdiende loon ontvangt. De duur daarvan is afhankelijk van het aantal jaren dat de ambtenaar in dienst is geweest en de leeftijd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op