Salarisschalen ambtenaren | Weet waar u als ambtenaar recht op hebt!

Hoeveel een ambtenaar in Nederland verdient is afhankelijk van de salarisschaal waar de ambtenaar in zit. Het ambtelijke apparaat kent een 18-tal salarisschalen en een TMG schaal voor topfuncties. In welke schaal dat u terecht komt is uiteraard afhankelijk van uw opleiding alsmede uw ervaring. Binnen een enkele salarisschaal zijn tevens salarisschaal treden ingevoerd waarmee per periodiek u als ambtenaar bij goed presteren geleidelijk meer gaat verdienen. Wordt uw manier van werken en het geven van resultaat extra goed bevonden dan kan het zijn dat u mogelijk een aantal treden overslaat of mogelijk in een volgende salarisschaal terecht komt. Eén en ander is dan zeer afhankelijk van uw eigen presteren. De mate van prestatie wordt daartoe periodiek getoetst door de vooraf gestelde persoonlijke ambtenaar doelstelling te vergelijken met het behaalde resultaat.

Salarisschalen opgedeeld

Van laag tot hoog opgeleide ambtenaren worden ingedeeld in een bepaalde salarisschaal voor ambtenaren. Uiteraard is het afhankelijk van de eigen ervaring en capaciteiten van de beginnende ambtenaar in welke schaalhoogte de ambtenaar start. Dit geldt dan ook voor de trede waarmee de ambtenaar start binnen een salarisschaal.

  • Schaal 1 tot 5 betreffen de functies waar geen of een zeer beperkte opleiding voor benodigd is;
  • Schaal 6 en 7 betreffen de functies op MBO niveau;
  • Schaal 8 en 9 betreffen de functies op HBO niveau;
  • Schaal 10 tot en met 18 voor alle functies op universitair niveau;
  • Schaal 19, deze schaal bestaat in principe niet echter voor de top functies bij een ministerie of departement geldt de salaris vergoeding conform het TMG oftewel het Topmanagementgroep salaris welke bestaat uit een standaard vast bedrag.

Periodieke salarisschaal verhoging

Zodra u als ambtenaar bij de overheid werkt, dan start u in een bepaalde salarisschaal passend bij uw functie, ervaring en capaciteiten. Per periodiek gewoonlijk per jaar of soms per half jaar worden uw capaciteiten en vorderingen tegen het licht gehouden, op basis waarvan een verandering van salarisschaal wordt voorgesteld. Binnen een schaal zitten namelijk verschillende treden en u kunt dus bij exceptioneel presteren meerdere schalen binnen een periodiek omhoog gaan. Dit kan dus ook betekenen dat u mogelijk binnen een periodiek van salarisschaal veranderd. Gewoonlijk zal dit automatisch gaan waarbij u na een jaar werken conform de gestelde eisen en capaciteiten naar de volgende salaris trap binnen uw salarisschaal doorgroeit.

Afwijkende salarisstructuur ambtenaren

Om onderscheid te maken met het bedrijfsleven stimuleert de overheid het salaris van de minst verdienende ambtenaren waarentegen hoge ambtenaren in verhouding tot het bedrijfsleven minder verdienen. Lage ambtenaren kunnen tot op de hoogste trede van schaal 3 ongeveer anderhalf meer verdienen dan het minimum loon terwijl het hoogste salaris in schaal 18 slechts zes maal het minimumloon bedraagt. In het bedrijfsleven ligt deze verhouding natuurlijk anders, ten koste van de lagere functies terwijl hogere functies aanzienlijk meer kunnen verdienen.

Advocaat ambtenarenrecht

Uiteraard wilt u dat uw zaken conform het arbeidscontract met de overheid goed is geregeld. Het kan zijn dat u eerst zekerheid wilt hebben omtrent het arbeidscontract dat u met de overheid gaat afsluiten. Is het een tijdelijk of vast contract, sluit de salarisschaal aan bij de functie en verwachte capaciteiten en heeft u zelf meer of minder ervaring. Belangrijke aspecten om te weten. Daarnaast valt een ambtenaar onder het ambtenaren recht wegens zijn ambtelijke rechtspositie. Dit is belangrijk om te weten. Indien u onverhoopt wordt ontslagen dan dient de overheid ongeacht de reden van ontslag een procedure tot ontslag in te gaan, waarbij u meerdere keren bezwaar en beroep kunt aantekenen. Tevens kunt u hiernaast tegen andere beslissingen die in uw ogen onjuist beleid zijn bezwaar maken. Wilt u dan ook geïnformeerd worden omtrent uw rechten en plichten als ambtenaar schakel dan een advocaat voor ambtenarenrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op