Het werken als ambtenaar gaat gepaard met rechten en plichten zoals die worden opgelegd door het ambtenarenrecht. De ambtenaar heeft namelijk jegens de burgers een belangrijke informerende en helpende functie. Veelal wordt bij de aanstelling van een ambtenaar de ambtenaar ook een cursus ambtenaren recht gegeven om zo de verantwoordelijkheid van de ambtenaar duidelijk en helder te krijgen. Het werken als ambtenaar vergt dan ook veel integriteit van de ambtenaar, juist omdat de ambtenaar middels de aanstelling een ambtelijke rechtspositie heeft verworven. Het is dan ook van belang dat de ambtenaar alle feiten omtrent de rechten en plichten weet behorende bij zijn functie aangezien het werken als ambtenaar een voorbeeldfunctie heeft.

Voorbeeld functie van ambtenaar

Omdat de ambtenaar in dienst is van de overheid heeft de ambtenaar jegens anderen ook een voorbeeld functie. De ambtenaar dient dan ook altijd naar eer en geweten te handelen overeenkomstig het ambtenaren recht. Het is dan ook duidelijk dat de ambtenaar op zijn werk bij de overheids instelling maar ook daar buiten netjes en conform de gewoonlijke omgangsvorm met andere omgaat. Het werken als ambtenaar betekent dan ook dat de ambtenaar zich binnen als buiten het werk op een verantwoordelijke manier moet handelen, juist omdat de ambtenaar een voorbeeld functie voor anderen heeft. Laat u als ambtenaar dan ook informeren omtrent de rechten en plichten bij het werken als ambtenaar.

Ambtelijke rechtspositie

Aan het werken als ambtenaar is de ambtelijke rechtspositie gekoppeld. Dit betekent dan ook dat de ambtenaar zich aan de ambtenarenwet en het ambtenarenrecht moet houden. De ambtelijke rechtspositie is een beschermde positie aangezien de ambtenaar wegens overheids vertrouwen de ambtelijke taken ten opzichte van de burgers op een correcte manier moet uitvoeren. De ambtenaar heeft dan ook een belangrijke positie waarbij de ambtenaar werkt voor de burgers. Aan de ambtelijke rechtspositie zijn een reeks van verantwoordelijkheden, rechten en plichten verbonden welke bepalen hoe u moet werken als ambtenaar. De advocaat ambtenaren recht kan u dan ook uitvoerig hierover informeren.

De aanstelling als ambtenaar

Zodra een ambtenaar in dienst is bij een overheids instelling, dan is er sprake van een aanstelling en benoeming van de ambtenaar. Omdat de aanstelling van een ambtenaar middels een besluit gaat, kunnen anderen ook tegen dat besluit in bezwaar gaan. Is er geen bezwaar dan is het werken van de aangestelde ambtenaar een bedongen feit. De benoeming op zich is daarbij een rechtshandeling, en betekent dan ook dat de ambtenaar een verantwoordelijke baan heeft maar ook verantwoordelijkheid jegens andere burgers heeft. Zodoende is het werken als ambtenaar een grote verantwoordelijkheid. Als ambtenaar dient u na de aanstelling ook goed te weten hoe u als ambtenaar verantwoordelijk conform de rechten en plichten binnen het ambtenaren recht te werk moet gaan.

Laat u informeren

Bij de aanstelling als ambtenaar heeft u rechten en plichten jegens het ambtelijke apparaat maar ook jegens burgers. U heeft een verantwoordelijke belangrijke functie en aan het werken als ambtenaar bij aanstelling de ambtelijke rechtspositie verbonden. Een ambtenaar kan daardoor niet zomaar ontslagen worden. Voordat een ontslagprocedure voor ambtenaar wordt gestart dient dan ook door de overheids instelling in eerste instantie een herplaatsings procedure bij reorganisatie worden ingezet. Komt het dan toch tot een ontslag procedure dan doet u er verstandig aan om een advocaat voor arbeidsrecht in de arm te nemen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op