Ook ambtenaren hebben recht op een WW uitkering, indien de ambtenaren door de overheids instelling worden ontslagen. Het is echter zo dat een ambtenaar niet zomaar ontslagen mag worden wegens zijn ambtelijke rechtspositie. Daarvoor moeten ondanks de reden van ontslag een lange ontslag procedure doorlopen te worden. Komt het dan toch tot een ontslag dan hebben ambtenaren naast de WW uitkering recht op extra uitkeringen. Op die manier wordt de ontslagen ambtenaar nog langdurig ondersteund om de ambtenaar tijd te geven om een passende nieuwe functie te vinden. Om ook te weten waar u als ambtenaar recht op heeft, neem dan de juridische expertise in de hand van een advocaat voor ambtenaren recht.

WW uitkering ambtenaren

Omdat de ambtenaar net als andere werknemer is ontslagen, heeft de ambtenaar recht op de Wet Werkeloosheidsuitkering oftewel de WW. Dit betekent dat de ambtenaar na ontslag bij het UWV een WW uitkering kan aanvragen. Voldoet de ambtenaar daarbij aan de sollicitatie plicht dan ontvangt de ambtenaar in de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon waarna dit wordt verminderd tot 70%. De WW duur is afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid gewerkte jaren, daarmee heeft u voor ieder gewerkt jaar en extra maand WW uitkering. Zodoende heeft u over die maanden recht op de basis WW uitkering totdat u als ambtenaar nieuw werk vindt.

WW aanvullende ambtenaren uitkering

Omdat ambtenaren uit een positie komen waarbij de ambtenaar een ambtelijk rechtspositie heeft gehad en dus de kans klein wordt geacht dat de ambtenaar binnen een ambtelijk apparaat weer aan de slag kan hebben ambtenaren recht op een aanvullende uitkering. Deze aanvullende ambtenaren uitkering zorgt ervoor dat de ambtenaar gedurende de WW uitkering het laatst verdiende loon als uitkering krijgt. Zodoende heeft de ambtenaar gedurende de WW uitkering voldoende loon om de gewoonlijke activiteiten voor het ontslag nog te kunnen doen. Wilt u ook weten op hoeveel WW aanvullende ambtenaren uitkering u rekening kunt houden, neemt u contact op met de advocaat voor ambtenaren.

WW aansluitende ambtenaren uitkering

Is de WW uitkering afgelopen dan hebben ambtenaren na de WW uitkering alsnog recht op een WW aansluitende ambtenaren uitkering. Daarmee ontvangt de ambtenaar nog 70% van het laatst verdiende loon. Dit allemaal ter compensatie van het ontbinden van de ambtelijke rechtspositie van de ambtenaar. Wordt u als ambtenaar ook geconfronteerd met een dreigend ontslag laat u dan ook informeren omtrent de ontslag procedure alsmede waar u na een onverhoopt ontslag nog rekening op heeft. Neem daartoe de expertise van een ontslag advocaat voor ambtenaren in de arm. Neem contact met ons op zodat ook uw belangen als ambtenaar compleet zijn vertegenwoordig. De duur van de aansluitende ambtenaren uitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren alsmede de leeftijd van de ambtenaar.

Na aansluitende ambtenaren uitkering

Heeft de ontslagen ambtenaar na het verlopen van de WW aansluitende ambtenaren uitkering alsnog geen nieuwe functie kunnen bemachtigen, dan zal de ambtenaar onverhoopt terugvallen naar bijstands niveau. Om bijstand te kunnen verkrijgen dient het eigen vermogen tot een minimum zijn gedaald. Uiteraard is dit niet wat de ambtenaar wenst, echter er is altijd een kans dat de ambtenaar ongewild van deze laatste vangnet gebruik moet maken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 72

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op